Заявка за търсене:
Търси в поле:
От началото на 2010 г. Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” - Велико Търново предоставя на своите читатели и на библиотечната колегия от цялата страна възможността да използват изградените каталози на книгите, периодичните издания и краеведската картотека посредством интернет от всяка точка на света.

Тук ще намерите:
  • Книги и нетрадиционни носители на информация (CD, DVD, ноти, карти, графика и др.), постъпили в библиотеката от 1994 г. до днес. Каталогът е в непрекъснат процес на актуализиране и със записи на библиотечни документи от периода 1878 - 1993 г.;
  • Пълен каталог на всички получени и съхранявани в библиотеката периодични издания от 1860 г. до наши дни;
  • Аналитичи описания на статии от местния и централния периодичен печат, книги, части от книги и периодични сборници, обхващащи всички области на обществено-икономическия, политически и духовен живот във Велико Търново и Великотърновския край, материали за живота и дейността на видни личности, родени в края или с принос за развитието му.
Библиографските описания са от 1994 г. до настоящия момент, като текущо се обновяват и допълват със записи от краеведската картотека, изграждана десетилетия преди навлизането на автоматизацията в библиотечната работа.

Google интерфейс
За удобство на своите читатели библиотеката внедри модул Google интерфейс в своя онлайн каталог. Специализиран софтуерен продукт автоматично претърсва Интернет пространството за дигитализирани материали и при наличие на съвпадение с библиографско описание, съществуващо в онкайн каталога, прикача към него препратка "чети онлайн". Това дава възможност читателите да използват един ресурс, обогатен с пълнотекстово съдържание, корици на книги и друго дигитално съдържание, което някой вече е публикувал в интернет и може да се ползва свободно.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение в библиотеката или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Библиотеката може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.